طراحی سیستم فروش

سلام خوش آمدید.

چگونه می‌توانیم با یک سیستم فروش حرفه‌ای درآمد خود را در سال چند برابر کنیم.


چگونه می‌توانیم با یک سیستم فروش حرفه‌ای درآمد خود را در سال چند برابر کنیم؟

 

یک سیستم فروش حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟ به مشتریان امکان می‌دهد به راحتی به خدمات ما به صورت
آنلاین
تلفنی وپیامکی 
حضوری(آفلاین)دسترسی داشته باشند.
۱.به صورت حضوری (آفلاین،مراجعه به مکان)ازطریق تراکت،کارت ویزیت مدرن(فقط بااسکن بارکدQR)👇
۲.تماس تلفنی و پیامکی(ارسال لینک صفحه محصولات))))[https://visitqr.ir/grilled]
۳.به صورت آنلاین:ازطریق سرچ نام درگوگل
ازطریق داشتن آدرس آنلاین سرچ در گوگل

….https://visitqr.ir/grilled…………

۲.به مشتریان امکان می‌دهد به راحتی ما را به دوستانشان معرفی کنند.(تکثیر راحت تبلیغ دهان به دهان) چگونه؟ باارسال لینک ما

 

نکته: ازمعایت سیستم فروش سنتی به نظرشما چیست؟

استفاده از خدمات آسان ویزیت چه سودی برای من مدیر دارد؟

آسان ویزیت به شما امکان می‌دهد یک سیستم فروش حرفه‌ای با هزینه کم بدون دانش فنی خاص ایجاد کنید و به راحتی آن را مدیریت کنید+پشتیبانی سالانه تیم فنی آسان ویزیت باگارانتی ۳۶۰روز درکنار شما
هدف ازیک سیستم فروش چیست؟
۱.ساده سازی✔️
۲.دسترس پذیری✔️
۳.افزایش درآمد✔️
۴.تکثیر راحت خدمات ومحصولات✔️
۵.مدیریت ساده وآسان درهمه جا۲۴ ساعت✔️

 

چگونه از سیستم فروش استفاده کنیم؟
 
اگر مشتریان به صورت حضوری مراجعه می‌کنند….
۱.ما می‌توانیم با دادن کارت ویزیت مدرن افراد با اسکن کارت ویزیت می‌توانند به خدمات ما دسترسی کامل داشته باشند✔️
۲.در صورتی که آنلاین افراد بخواهند از خدمات ما استفاده کنند می‌توانند ما را در اینترنت سرچ کنندیا آدرس آنلاین مارادرگوگل واردکنند✔️
۳.در صورت تماس تلفنی مشتریان باارسال  لینک صفحه معرفی محصولات ازطریق پیامک  می توانیم به آنها کمک می کنیم✔️
۴.همچنین می‌توانیم از ابزار خودکار استفاده کنیم که شامل سامانه پیامکی می‌باشد یعنی افراد با ارسال یک عدد به سامانه پیامکی می‌توانند لینک خدمات ومحصولات  ما رو به صورت خودکار دریافت کنند✔️

 

چرا افراد با اینکه می‌دانند یک سیستم فروش به آنها کمک می‌کند از آن استفاده نمی‌کنند؟ باورهای محدود کننده دارن👇
۱.من تازه کار هستم(من تازه فروشگاه زدم)
۲.من چیزی از کسب و کار آنلاین نمی‌دانم
۳.کسب وکارمن کوچک است(سنتی کارکردن شمارامحدودمی کندسهم کوچکی ازبازارداشته باشید)
۴.ترس ازموفق نشدن است.
توضیحات:اگرتازه فروشگاه زده ایدبهترین است ازهمان اول محکم وجدی خودتان رامعرفی کنیدمنتظرمعجزه نباشیدتاجابیفتید.

 

اگربتوانیدیک کانال تلگرام رامدیریت کنیدیعنی شمامی توانیددرکارآنلاین موفق شوید،امروزبیش از۱۰۰۰تاکلیپ آموزش وجودکه می توانیداستفاده کنید.

 

اگرکوچک فکرکنیدجهان شماراکوچک نمی کندبلکه حذف می کند،کسب وکارهای که هماهنگ بارشدتکنولوژی نبودن اکنون حذف شده اند.

 

ترس همیشه وجوددارد،همه ترس دارن اماآن کسی برنده است که باترس کنارمیادواقدام می کند،اگرموفق بشی چه به دست می آوری؟
اگرموفق نشی کلی چیزیادگرفته ای که دفع بعدمی توانی بهترعمل کنی این یعنی کنارآمدن باترس
توجه:به دلیل تعدادزیادنمونه کار واینکه وقتان گرفته نشودمی توانیدبامراجعه به پشتیانی آسان ویزیت درخواست نمونه بدهید.

 

خدمات آسان ویزیت شامل:
۱.طراحی کارت ویزیت+چاپ
۲.طراحی سایت فروش+پشتیبانی سالیانه
۳.ثبت لوکیشن+درگوگل
۴.مشاوره کسب وکار/سیستم سازی فروش
۵.آموزش فروش آنلاین به صورت کارگاه تجربه گرا
۶.طراحی اپلیکیشن بزودی…..
توجه:تمام خدمات آسان ویزیت شامل گارانتی می باشد.

(جهت ورودبه بخش👇پشتیبانی) سایت

جهت ورودبه پشتیبانی کلیک کنید


باتشکر تیم آسان ویزیت:نیت ماکمک به رشدکسب وکارشماست،ازاعتمادشمامتشکریم.