جهت ثبت سفارشات منو آنلاین را پرکنید
رزرو سالن جهت مجالس

تاریخ پذیرای را مشخص کنید،چه روزی؟ساعت موردنظر شما ظهر یاعصر باشد.

توجه: ظرفیت سالن ما 500 نفر می باشد

جهت هماهنگی با شماره ثبت شده تماس گرفته میشه

شماره کارت واریزی آشپزخانه

05137335000تماس

05132723600تماس

‎09151204740تماس


آدرس:شبعه2رسالت ۴۹ بیرون بر 
آدرس:خیابان رسالت نبش رسالت ۷۶